W jaki sposób dbamy o pogłębianie wiedzy wśród różnych grup społecznych?

Edukacja wymienionych na grafice grup społecznych to zdaniem Wydawnictwa Medforum: lepsza opieka zdrowotna świadczona przez specjalistów, pogłębianie wiedzy i poszerzanie świadomości na tematy zdrowotne wśród pacjentów, szansa na dłuższe i zdrowsze życie dla wszystkich typów odbiorców.

🩺 Lekarze: EdukacjaMedyczna.pl

💊 Farmaceuci: EdukacjaFarmaceutyczna.pl,

🩹 Położne: ForumDlaPołożnych.pl,

👩‍🦰👨‍🦰 Pacjenci: ForumPsychiatria.pl, ForumGinekologiczne.pl, ForumPediatryczne.pl.