Współpraca Grupy Medforum z Medycyną Praktyczną

Grupa Medforum zawarła długoterminową współpracę z wydawnictwem Medycyna Praktyczna.

Medycyna Praktyczna, istnieje na rynku od 1991 roku i jest wiodącym krajowym wydawcą literatury fachowej, cenionej w środowisku medycznym.

Współpraca Grupy Medforum z wydawnictwem Medycyna Praktyczna dotyczy wzajemnej promocji mediów Grupy Medforum – portal Psychiatria.pl oraz czasopisma Medycyna Praktyczna, Psychiatria.

Obopólna promocja mediów z tego samego obszaru tematycznego – psychiatrii – ma na celu dostarczenie komplementarnej wiedzy lekarzom specjalistom oraz pozostałemu personelowi medycznemu. Jednoczesna współpraca dwóch czołowych firm funkcjonujących na  rynku mediów medycznych, przyczynia się do umacniania wysokiej pozycji obu podmiotów w środowisku specjalistów z obszaru psychiatrii.