Wydarzenie roku w psychiatrii: EPA pierwszy raz w Polsce!

Międzynarodowy Kongres Medforum Psychiatria 2014 w Wiśle został wybrany przez Europejskie Stowarzyszenie Psychiatrów (European Psychiatric Association, EPA) na miejsce wyjazdowej konferencji. Było to możliwe dzięki staraniom Polskiego Towarzystwa Psychiatrzycznego, które objęło patronatem wiślański Kongres.

 

Kongres Medforum Psychiatria jest najważniejszym wydarzeniem naukowo-szkolniowym w polskiej psychiatrii w 2014 roku. Kongres odbędzie się w dniach od 11 do 13 grudnia 2014 roku.

 

EPA to kluczowe stowarzyszenie reprezentujące psychiatrię w Europie. Integruje 36 krajowych towarzystw psychiatrycznych (także Polskie Towarzystwo Psychiatryczne), które zrzeszają 77 tys. członków. W swojej działalności skupia się na poprawie opieki nad chorymi psychicznie i doskonaleniu kompetencji profesjonalistów z zakresu psychiatrii. Jedną z form wspierania lokalnych środowisk jest udział w największych krajowych wydarzeniach szkoleniowo-naukowych. Jesteśmy dumni, że tym razem wybór padł na Psychiatrię w Wiśle.

 

Podczas Kongresu odbędzie się blok 4 sesji w udziałem najważniejszych psychiatrów europejskich, m.in. prezydentów EPA: Prof. Danuty Wasserman i elekta Prof. Wolfganga Gaebela. Podczas wykładów poruszane będą m.in.: Przyszłość psychofarmakologii; 100 lat od Kreaplina: od neurodegenreacji do dysplastyczności; Markery schizofrenii oraz Okrągły stół poświęcony kryzysowi w kontekście zdrowia psychicznego, gdzie będą dyskutowane kwestie trudnych wyborów między ekonomią, a jakością opieki, wzrastająca liczbą samobójstów, uzależnień i starzejącej się Europy. W sesjach tych będą brać udział także polscy wykładowcy.

 

Pozostałe sesje zostały ustalone przez lokalny komitet naukowy. Tematyka będzie z jednej strony biologiczna: genetyka i uszkodzenia OUN jako źródło zaburzeń psychicznych, z drugiej strony prawnicza – co wnoszą nowe regulacje dot. przyjęcia bez zgody? Nowością będzie sesja poświęcona psychoonkologii. Tradycyjnie odbędzie się wiele interaktywnych warsztatów, podczas których uczestnicy będą mogli szkolić się w małych grupach.

 

Program lokalnego komitetu naukowego zawiera także wystąpienia gości zagranicznych. W sumie przewidujemy udział 15 wykładowców z poza Polski. Do tej pory nie było w naszym kraju konferencji psychiatrycznej z tak dużym nasyceniem gości z zagranicy.

 

Kongres jest organizowany przez firmę Medforum, która już od 7 lat organizuje konferencje i kongresy w Wiśle. Od lat jest to wydarzenie gromadzące największą liczbę uczestników w Polsce.

 

Patronat nad Kongresem objęty także specjalistyczne serwisy medyczne: EdukacjaMedyczna.pl, EdukacjaFarmaceutyczna.pl oraz Psychiatria.pl.

 

Więcej o Kongresie Psychiatria 2014 Medforum w serwisie WWW Kongresu:
www.Psychiatria2014.medforum.pl