XI Kongres PTKT

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów oraz własnym mam zaszczyt zaprosić Państwa do Bydgoszczy na XI Kongres PTKT, który odbędzie się w dniach 1-3 czerwca 2023 roku w Operze Nova oraz w Centrum Onkologii im prof. F. Łukaszczyka.

Komitet Naukowy Kongresu przygotował wyjątkowy program, który skupiony jest wokół aktualnych zagadnień, szczególnie budzących kontrowersje i wymagających szerszych dyskusji. Wykłady zaproszonych gości będą dotyczyć m.in.: operacji z dostępów małoinwazyjnych, chirurgii robotowej, transplantacji czy leczenia obrażeń klatki piersiowej.

Przewidujemy sesje poświęcone psychologii, etyce oraz odpowiedzialności zawodowej. Moim pragnieniem jest, aby problemy omawiane podczas Kongresu były spoiwem łączącym kardiochirurgów i torakochirurgów, aby zaciekawiły zarówno doświadczonych specjalistów, jak i młodych adeptów tych trudnych dziedzin. Przewidziane są też specjalne sesje konkursowe z atrakcyjnymi nagrodami.

Strona Kongresu: www.kongresptkt2023.pl

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski

Prezes Polskiego Towrzystwa Kardio-Torakochirurgów