XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, odbędzie się w Warszawie, w dniach 14-16 września 2023.

Podczas 3-dniowego wydarzenia będzie możliwość udziału w sesjach naukowych podczas, których czołowi polscy eksperci oraz zaproszeni goście z Europy i Świata będą przedstawiać najnowsze doniesienia z zakresu chirurgii naczyniowej, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki, leczenia jak również kontrowersji w dziedzinie: choroby tętnic szyjnych, tętniaków aorty (łuku, odcinka piersiowego, piersiowo-brzusznych oraz aorty brzusznej), niedokrwienia kończyn dolnych, niewydolności żylnej, dostępów naczyniowych do hemodializ, malformacji naczyniowych. 

Podczas dedykowanej sesji Młodych Chirurgów, lekarze w trakcie szkolenia specjalizacyjnego będą mieli możliwość przedstawienia wyników prowadzonych badań.

Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej dołoży wszelkich starań, aby umożliwić aktywny udział w konferencji wszystkim uczestnikom dzięki szerokiej ofercie warsztatów z zakresu ultrasonografii tętnic szyjnych, żył oraz tętnic kończyn dolnych, wymiarowania stentgraftów oraz praktycznych szkoleń na symulatorach oraz innych wydarzeń towarzyszących.

Szczegóły dotyczące konferencji na stronie: https://ptchn2023.pl/

Więcej informacji na Edukacji Medycznej: TUTAJ