XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej 1-3 WRZEŚNIA 2022, GDAŃSK

XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej to najważniejsze wydarzenie dla środowiska polskich chirurgów onkologów.

 

Celem spotkania jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej najnowszych osiągnięć i najlepszych praktyk we wszystkich dziedzinach chirurgii onkologicznej. Tradycyjnie Zjazd będzie okazją do prowadzenia interesujących paneli dyskusyjnych poruszających m.in. aktualne tematy i problemy kliniczne oraz dynamiczny rozwój technologii chirurgicznych w diagnostyce i terapii nowotworowej. Prelegenci zwrócą w sposób szczególny uwagę na problem leczenia skojarzonego najczęstszych nowotworów, w tym na aspekty leczenia zależne od stopnia zaawansowania choroby. Tematy te będą się wyraźnie przekładać na codzienną praktykę kliniczną Uczestników konferencji.

W czasie obrad odbędzie się ponad 20 interdyscyplinarnych sesji naukowych z udziałem znamienitych ekspertów krajowych i gości zagranicznych o międzynarodowej sławie. Dopełnieniem Zjazdu będą kursy i warsztaty uzupełniające wiedzę i praktyczne umiejętności.

Jak co roku, Zjazdowi towarzyszyć będzie XXXIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO.

Poza wartością naukową, wydarzenie będzie miało również ważny charakter integracyjny dla środowiska chirurgów.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej jest profesor Dawid Murawa, Prezes PTChO.

Aktualne informacje zawsze dostępne na www.zjazdptcho.plObjęliśmy jako Edukacja Medyczna  i ForumOnkologiczne.pl patronatem medialnym to wydarzenie.