Złota Synapsa – prestiżowa nagroda przyznawana w dziedzinie psychiatrii

Plebiscyt to kolejny etap rozwoju wiślańskiego Kongresu, który najpierw był lokalną konferencją, po przekroczeniu 1000 uczestników stał się Kongresem. Obecnie odbywa się pod patronatem polskich i międzynarodowymi stowarzyszeń psychiatrów.

Laureaci nagrody ?Złota Synapsa? to wybitne osobowości związane z psychiatrią. To osoby, które dzięki swojej wiedzy, niezłomności oraz umiejętnościom przyczyniły się do rozwoju tej szczególnej dziedziny medycyny.

 

IMG_3299_cr

fot. Medforum, wypowiada się dr Tomasz Szafrański

Nagrody zostały wręczone w 4 kategoriach podczas Kongresu Psychiatria 2015, który odbył się w Wiśle w dniach 10-12 grudnia 2015 roku:

  1. Złotą Synapsę w kategorii Przyjaciel Psychiatrii otrzymała Prof. Irena Lipowicz, była rzecznik praw obywatelskich. Wspierała, pomagała, interweniowała w sprawach dotyczących poprawy sytuacji osób chorych psychicznie w Polsce. Ta nagroda jest podziękowaniem za merytoryczne wsparcie, mądre zaangażowanie, odwagę działania, siłę argumentów i uczciwy, rzeczowy ogląd sytuacji. Za życzliwość, która przetrwała próbę czasu.

 

  1. Złotą Synapsę za najbardziej znaczący artykuł o tematyce psychiatrycznej otrzymał wrocławski zespół w skład którego wchodzą: Błażej Misiak, Elżbieta Szmida, Paweł Karpiński, Olga Loska, Maria-Małgorzata Sąsiadek, Dorota Frydecka –  za publikację: ?Lower LINE-1 methylation in first-episode schizophrenia patients with the history of childhood trauma?. W tej kategorii wręczono też 2 wyróżnienia zespołom ze Szczecina i Poznania.

 

  1. Przyznano 2 równoległe nagrody Złotej Synapsy w kategorii: Psychiatryczna Innowacja Roku. Pierwszą otrzymało ? Centrum Integracji – by móc kochać pracować. To nagroda za międzynarodowy projekt, który dotyczył opracowania interdyscyplinarnego modelu wspierania osób z zaburzeniami osobowości. W jego ramach powstał Ośrodek „Peron 7F”, oferujący długoterminowe leczenie zaburzeń osobowości połączone z reintegracją społeczną i aktywizacją zawodową.

 

IMG_3197_cr

fot. Medforum, prof. Irena Szafrańska

Drugą nagrodę wręczyliśmy Wysokospecjalistycznym Poradniom Psychiatrycznym – Centrum Terapii DIALOG. Centrum jako pierwsza prywatna przychodnia w Polsce stworzyła Wysokospecjalistyczne Poradnie Psychiatryczne. M.in. „Poradnię Zdrowia Psychicznego w Ciąży i Połogu”, „Poradnię Depresji”, ?Leczenia Nerwic” czy Leczenia Psychoz”. Na rynku jest zapotrzebowanie na specjalistów w precyzyjnych zagadnieniach. Ta nagroda jest za pomysł i odwagę wyznaczania nowej jakości.

 

Złotą Synapsę w kategorii Zasłużony dla Psychiatrii otrzymały 3 osoby:

Prof. Alina Borkowska, która już 20 lat temu, jako jedna z pierwszych, wprowadziła do oceny osób chorujących na schizofrenię nowoczesne badania neuropsychologiczne ukierunkowane na diagnozę dysfunkcji poznawczych. Za całokształt i bogactwo pracy klinicznej oraz naukowej. Za budowanie pozytywnego wizerunku polskiej psychiatrii na arenie międzynarodowej.

Drugą Złotą Synapsę w kategorii Zasłużony dla Psychiatrii otrzymał Dr Tomasz Szafrański. To nagroda za energię i zaangażowanie w odkrywaniu i pokazywaniu nowych dróg w psychiatrii. Za redagowane na wysokim poziomie merytorycznym pisma Psychiatra”, które jest ważnym i opiniotwórczym medium środowiska.

Za troskę o przyszłość zdrowia psychicznego: opiekę merytoryczną nad programami profilaktycznymi. Za integrowanie środowiska psychiatrów.

IMG_3403_cr

fot. Medforum, prof. Irena Krupka-Matuszczyk

Trzecią Złotą Synapsę w kategorii Zasłużony dla Psychiatrii otrzymuje przewodnicząca Komitetu Naukowego Kongresu Psychiatria 2015 Prof. Irena Krupka-Matuszczyk. Pani profesor przez 33 lata była kierownikiem kliniki Psychiatrii i Psychoterapii ŚUM. Przez wiele lat pełniła obowiązki konsultanta wojewódzkiego i regionalnego. Drugą kadencję prezesuje Zarządowi Oddziału Śląskiemu PTP. Jest autorką i współautorką wielu publikacji. Była promotorką ponad stu prac magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych. Nagroda jest wyrazem szacunku i uznania rangi jej aktywności naukowej, dydaktycznej, klinicznej, wychowawczej.