43. Kongres Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy radiologów, techników elektroradiologii, pielęgniarki, fizyków medycznych, inżynierów, studentów oraz lekarzy innych specjalności zainteresowanych tematyką do udziału w 43. Kongresie Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, który odbędzie się w dniach 15 – 17 czerwca 2023 r. we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia oraz w Hali Stulecia.

Mamy nadzieję i determinację aby sprostać tradycji naszych wspólnych radiologicznych spotkań będących obszarem wymiany wiedzy i doświadczeń oraz służących ukazaniu osiągnięć i sukcesów na polu diagnostyki obrazowej, jakże ważnej współcześnie dziedziny medycyny. Wydarzenie będzie okazją do dyskusji nad nowymi wyzwaniami i zagrożeniami stojącymi przed współczesną radiologią i diagnostyką obrazową.

EdukacjaMedyczna.pl objęła patronatem medialnym to wydarzenie. 

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie www.pltr2022.pl.

Zapraszamy do Wrocławia!

Komitet Naukowy i Organizacyjny 43. Kongresu PLTR