III Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna: Zdrowie i odporność psychiczna pod patronatem Psychiatria.pl

Celem naukowym konferencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami z obszaru psychologii zdrowia, medycyny, pedagogiki, filozofii oraz socjologii.

Zagadnienie zdrowia somatycznego i psychicznego jest ważnym obszarem dla rozważań nauk społecznych i medycznych, gdyż wyzwania współczesnego życia obciążają człowieka w niespotykanym dotąd stopniu. Ilość stresu, koniecznych do podjęcia decyzji oraz częsty brak stabilności i poczucia bezpieczeństwa stwarzają klimat mobilności i płynności, niesprzyjający zdrowiu psychicznemu – taka idea przyświeca organizatorom kongresu.

Wśród specjalistów wezmą udział: Prof. dr hab. Irena Heszen, Prof. Jean Novak, Prof.dr hab n. med. Tomasz Grodzicki, Dr Oleg Palmov.

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej patrona medialnego wydarzenia- serwisu Psychiatria.pl