III Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna: Zdrowie i odporność psychiczna pod patronatem Psychiatria.pl

Celem naukowym konferencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami z obszaru psychologii zdrowia, medycyny, pedagogiki, filozofii oraz socjologii.

Read More