IV Konferencja „Choroby reumatyczne w praktyce lekarskiej” pod patronatem EdukacjaMedyczna.pl

Konferencja odbędzie się już po raz IV w Warszawie.

W dniach 2-3 grudnia 2016 r. odbędzie się spotkanie lekarzy specjalistów zajmujących się problemami reumatycznymi. Wśród gości będą min.: Prof. dr hab. med. Anna Filipowicz-Sosnowska, Prof. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska i wielu innych. Prelegenci przedstawią zagadnienia związane z symptomatologią, możliwościami diagnostycznymi i zasadami leczenia chorób reumatologicznych.

Więcej informacji znajdziecie na stronie EdukacjaMedyczna.pl