Konferencja Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w Wieku 0-3

Będzie to spotkanie polskich i zagranicznych ekspertów specjalizujących się w wieloaspektowym wspomaganiu rozwoju dzieci w wieku od 0 do 3 lat.

Konferencja odbędzie się w dniach 4-5 listopada 2016 w Łodzi. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń na temat najnowszych badań i terapii stosowanych u dzieci do lat 3.

Zagadnienia jakie zostaną poruszone podczas spotkania:

Zaburzenia integracji sensorycznej, Rola klasyfikacji ICF w procesie diagnostycznym i terapeutycznym, Zaburzenia edukacji sensomotorycznej w przebiegu MPD, Zastosowanie kinezjologii i ontogenezy człowieka w terapii neurologicznej dzieci czy Strategie pomocy logopedycznej w przypadku małego dziecka z rozszczepieniem wargi i podniebienia to tylko niektóre tematy tegorocznych warsztatów i wykładów.

Dodatkowo uczestnicy listopadowej konferencji będą mieli możliwość wzięcia udziału między innymi w warsztatach Elaine Owen ? od wielu lat specjalizującej się w analizie chodu i projektowaniu ortez czy Elżbiety Batorowicz, terapeutki prowadzącej badania nad komunikacją alternatywną i wspomagającą AAC.

Patronem medialnym konferencji jest serwis EdukacjaMedyczna.pl

Więcej informacji o konferencji znajdziesz TUTAJ