Kongres Kazuistyka CNS Medforum 2022 z certyfikatem INFARMY

Kongres Kazuistyka CNS Medforum 2022 – Przypadki kliniczne – psychiatria i neurologia otrzymał certyfikat INFARMY. 

Wydarzenie odbędzie się w formie ON-LINE w dniach 29-30 września 2022 roku.

Kongres spełnia standardy etyczne wynikające z Kodeksu Przejrzystości oraz Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu farmaceutycznego.

Strona KONGRESU [KLIKNIJ TUTAJ]