Kongres PTK 2020 pod patronatem serwisu EdukacjaMedyczna.pl

Tegoroczny Zjazd PTK odbędzie się w zmienionej formie.

Pandemia COVID-19 spowodowała, że organizatorzy XXIV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego podjęli decyzję o przeniesieniu spotkania do bezpieczniejszej przestrzeni jaką jest internet.

Jest to ogromne wyzwanie, gdyż Zjazd jest jednym z największych wydarzeń naukowo-medycznych w Polsce. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w dniach 16–19 września pod hasłem: „Żyć lepiej i dłużej dzięki kardiologii”. Transmisje będzie można oglądać na stronie internetowej Kongresu, gdzie ponad 250 najwybitniejszych polskich ekspertów wygłosi swoje wykłady.

Patronem medialnym Kongresu jest serwis EdukacjaMedyczna.pl