„Senior w centrum uwagi” – kampania edukacyjna

Rośnie udział osób starszych w strukturze demograficznej. Oznacza to zupełnie inne potrzeby obywateli, związane z opieką i ochroną zdrowia, a także spędzaniem czasu wolnego i utrzymaniem aktywności.

Zostaliśmy partnerem medialnym jako ForumOnkologiczne.pl oraz ForumKardiologiczne.pl kampanii „Senior w centrum uwagi”, która stanowi rzetelne źródło wiedzy dla seniorów, ich bliskich oraz opiekunów. Wysoce edukacyjny przekaz został zapewniony dzięki wsparciu wybitnych autorytetów, którzy podjęli temat od strony profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia poszczególnych chorób. Artykuły dostępne są na portalu www.pacjentilekarz.pl

Patronat merytoryczny nad kampanią objęło Polskie Towarzystwo Gerontologiczne – dr Grażyna Kamińska-Winciorek przybliża czytelnikom sytuację pacjentów geriatrycznych w czasach koronawirusa.

Twarzą kampanii została Urszula Dudziak, polska wokalistka i kompozytorka, która zaraża swoim optymizmem oraz pozytywną energią nie tyko starsze pokolenie.

 

KAMPANIA WSPIERA NASTĘPUJĄCE OBSZARY TERAPEUTYCZNE:

 

CZERNIAK – PACJENCI MAJĄ DOSTĘP DO INNOWACYJNYCH LEKÓW

Jeszcze kilka lat temu lekarze nie mogli zaproponować chorym zbyt wielu skutecz­nych terapii. W chwili obecnej pacjenci z zaawansowanym czerniakiem mają dostęp do innowacyjnych leków w ramach programów lekowych w wybranych ośrodkach, których jest obecnie w Polsce 27.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

  • Dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek, prof. NIO – BIP, kierownik Zespołu ds. Raka i Czerniaka Skóry, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach
  • P dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości iCzerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

HIPERURYKEMIA – DLACZEGO JEST TO GROŹNA CHOROBA?

W terapii hiperurykemii niezwykle ważne jest regularne oznaczenie stężenia kwasu moczowego i dopasowywanie dawki leku do aktualnych wartości. Nie można na własną rękę zaniechać ani modyfikować leczenia.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

  • dr hab. n. med. Artur Mamcarz, kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

WITAMINA D – SENIORZE WZMOCNIJ SWOJĄ ODPORNOŚĆ

Witamina D zaczyna być coraz silniej wiązana z odpornością na zakażenia, infekcje bakteryjne i wirusowe. W naszej szerokości geograficznej należy przyjmować ją przez cały rok. Stosując odpowiedni preparat nie trzeba tego robić codziennie.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

  • Dr hab. n. med. Waldemar Misiorowski, Prof. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Klinika Endokrynologii z siedzibą w Szpitalu Bielańskim w Warszawie

ZAWAŁ SERCA – JAKIE OBJAWY POWINNY ZANIEPOKOIĆ SENIORA?

Ryzyko wystąpienia zawału serca wzrasta wraz z wiekiem. Związane jest to między innymi z kumulacją szkodliwych czynników w ciągu całego życia.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

  • dr hab. n. med. Piotr Jankowski, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

RAK PŁUCA – LECZENIE PACJENTÓW W WIEKU PODESZŁYM

Osoby w wieku podeszłym stanowią grupę największego ryzyka zachorowania na raka płuca. Wynika to przede wszystkim z wieloletniego narażenia na tytoń. W tej grupie należy wykazywać szczególną czujność onkologiczną.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

  • Dr n. med. Izabela Chmielewska, Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • P dr hab. n. med. Joanna Chrostowska-Wynimko, Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytutu Gruźlicy i chorób Płuc w Warszawie

Redakcja poleca lekturę wszystkich artykułów, które są częścią kampanii „Senior w centrum uwagi”, dostępnych na portalu www.pacjentilekarz.pl