Książki „Terapia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego” pod patronatem EdukacjaMedyczna.pl

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne mogą dotyczyć zarówno młodzieży jak i małych dzieci. Nakładem wydawnictwa GWP ukazały się 2 publikacje poruszające ten temat.

Read More