2. Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej pod patronatem EdukacjaMedyczna.pl

Kongres poświęcony będzie najnowszym osiągnięciom światowym w zakresie chirurgii minimalnie inwazyjnej.

Read More