2. Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej pod patronatem EdukacjaMedyczna.pl

Kongres poświęcony będzie najnowszym osiągnięciom światowym w zakresie chirurgii minimalnie inwazyjnej.

W związku z pandemią COVID-19 organizatorzy zdecydowali o zmianie formuły. Spotkanie odbędzie się online w dniach 15-17 października 2020.

Wezmą w nim udział światowej klasy specjaliści w dziedzinie chirurgii. Zaprezentowane zostaną techniki chirurgii minimalnie inwazyjnej oraz chirurgii robotowej. Wydarzeniu towarzyszyć będzie V Ogólnopolska Konferencja Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej.

Nasz serwis EdukacjaMedyczna.pl jest patronem medialnym wydarzenia, o którym więcej przeczytacie TUTAJ