VI Kongres Położnych pod patronatem ForumGinekologiczne.pl

Już w czerwcu zapraszamy wszystkie położne na praktyczne i merytoryczne spotkanie. Podczas kongresu omówimy kluczowe zagadnienia związane z codzienną praktyką oraz przedyskutujemy najbardziej kontrowersyjne kwestie związane z zawodem położnej.

Read More