VI Kongres Położnych pod patronatem ForumGinekologiczne.pl

Już w czerwcu zapraszamy wszystkie położne na praktyczne i merytoryczne spotkanie. Podczas kongresu omówimy kluczowe zagadnienia związane z codzienną praktyką oraz przedyskutujemy najbardziej kontrowersyjne kwestie związane z zawodem położnej.

W programie poruszone zostaną m.in. tematy:

  • Znaczenia szeroko pojętej profilaktyki i suplementacji w opiece okołoporodowej
  • Szkół rodzenia – czy warto? Jak wybrać?
  • Hiperglikemii u kobiet w ciąży ? jak rozpoznać objawy, w jaki sposób leczyć?
  • Uwarunkowania organizacyjno-prawne praktyki zawodowej położnej oraz oczekiwania w stosunku do kształcenia podyplomowego położnych.
  • Problematyka zakażeń w położnictwie, ginekologii i neonatologii

Przewodniczącą Komitetu Naukowego jest dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus.

 

Więcej informacji o kongresie znajdziecie na stronie ForumGinekologiczne.pl – patrona medialnego kongresu.