Patronat medialny dla ksiażki „Uzdrowić umysł”

Firma Medforum prowadzi siedem portali o tematyce zdrowotnej skierowanych do pacjentów. Wśród nich jest portal Psychiatria.pl, który objął patronatem medialnym książkę „Uzdrowić umysł” wydaną przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

 

Informacje o książce:

Depresja i zaburzenia lękowe niszczą mózg, jednak odpowiednie leczenie może zmienić wzorce funkcjonowania tego organu. David J. Hellerstein, wybitny amerykański psychiatra, odwołując się do najnowszych osiągnięć z dziedziny neuronauki i medycyny, pokazuje, w jaki sposób osoby dotknięte tymi zaburzeniami mogą poprawić swoje funkcjonowanie.

Zamiast wracać do problemów z wczesnych faz rozwoju, co cechowało starą psychiatrię, nowa neuropsychiatria koncentruje się na poprawie jakości obecnego życia osoby i osiągnięciu długotrwałej remisji objawów. Jej podstawową zasadą jest indywidualne podejście do pacjenta i czerpanie z osiągnięć zarówno farmakoterapii, jak i psychoterapii.

Hellerstein dokonał niebywałego: wręcza on pacjentom oraz ich bliskim jedną z najbardziej przejrzystych, a zarazem szczegółowych map, jakie ma do zaoferowania nowoczesna psychiatria, splatając w całość najnowsze osiągnięcia badań nad mózgiem i własną mądrość klinicysty.

 

Richard A. Friedman
profesor psychiatrii klinicznej
Weill Cornell Medical College

źródło: GWP

Medforum objął patronatem medialnym konferencję „Systemy i technologie do zarządzania szpitalem/przychodnią”

Szpitale i przychodnie wręcz potrzebują zmian! Dzięki nowym systemom i technologiom będziemy w stanie uszcześliwić większą ilość pacjentów w krótszym czasie niż dotychczas.

Postęp w technologii pozwala na sprawne wykorzystywanie poszczególnych zadań, a czas w szpitalu jest przecież najważniejszy.

Zinformatyzuj swoją placówkę medyczną już dziś!

Zapraszamy Państwa do udziału w VI już edycji konferencji poświęconej systemom i technologiom do zarządzania szpitalem/przychodnią.

Poruszane tematy:

1. Systemy wspierające zarządzanie placówką medyczną
– komunikacja wewnątrzszpitalna
– systemy zarządzania jakością,
– systemy rozliczania i generowania raportów,
– systemy do fakturowania,
– systemy rozliczeń kontraktów,
– systemy rozliczeń z NFZ,
– rozwiązania BI dla szpitali,
– kompleksowa obsługa pacjentów,
– zarządzanie pracą lekarzy i pielęgniarek,
– statystyki medyczne,
– ubezpieczenia OC dla lekarzy,
– outsourcing usług niemedycznych.

2. Dokumentacja medyczna
– e-rejestracja,
– obieg dokumentów (e-dokumentacja),
– podpis elektroniczny.

3. Nowoczesne metody kontaktu z pacjentem
– kioski internetowe,
– portale internetowe,
– marketing w Służbie Zdrowia.

4. Bezpieczeństwo
– backup i ochrona dokumentów medycznych,
– bezpieczeństwo sieci i sprzętu,
– ochrona osobowych danych medycznych – uwarunkowania prawne i proceduralne.

5. Najlepsze praktyki zarządzania szpitalem/przychodnią

Do udziału zapraszamy:

– Kadrę menedżerską placówek Ochrony Zdrowia,
– Dyrektorów administracyjnych,
– Kierowników Działów Finansowych i Księgowych,
– Kierowników Działów IT,
– Kierowników Działów Zamówień,
– Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia,
– Przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia,
– Przedstawicieli administracji samorządowej.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymieniowych osób. Każdy uczestnik otrzymuje imienny Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne oraz możliwość korzystania z przerw kawowych.
Udział jest płatny: dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych – opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT

REJESTRACJA na konferencję TUTAJ

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo  TUTAJ

Portal Psychiatria.pl patronem medialnym konferencji o autyzmie

Konferencja „Autyzm. Interakcje – porozumienie – dialog” ma przybliżyć metody komunikacji stosowane w terapii osób z autyzmem oraz ukazać różnorodne formy porozumiewania się u osób, które mają problemy z mową.

Prelegentami konferencji będą specjaliści z Wielkiej Brytanii ? Janet Gurney i Dave Hewett. Opowiedzą oni o metodzie Intensive Interaction, a Gina Davies przybliży podejście Attention Autism.

Do udziału w konferencji zaprasza się terapeutów, psychologów, pedagogów, nauczycieli szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych, pracowników centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej oraz rodziców osób z autyzmem w różnym wieku o różnym poziomie głębokości zaburzeń.

Więcej informacji oraz program konferencji TUTAJ

ForumGinekologiczne.pl partnerem projektu AURORA

Serwis ForumGinekologiczne.pl jest partnerem przy realizacji tego projektu. Zapadalność na raka szyjki macicy wśród kobiet w wieku 30-69 jest bardzo wysoka. Budowanie świadomości jak ważne jest zdrowie a także wykonywanie regularnych badań stanowi kluczową kwestię, która dotyczy bezpośrednio zdrowia a także życia.
Promowanie badań profilaktycznych, a także informowanie kobiet na temat konsekwencji jakie mogą ponieść lekceważąc wizyty u lekarza są działaniami bardzo potrzebnymi. Co roku miliony kobiet umiera na raka szyjki macicy (RSM). Wspólnymi siłami chcemy promować profilaktykę i dotrzeć do jak największej ilości osób.
Rak to nie wyrok, a jego wczesne wykrycie daje wiele szans na normalne życie. Jak podaje Projekt Aurora:
Na obszarze UE umieralność z powodu raka szyjki jest bardzo zróżnicowana. Najmniej optymistyczne dane napływają z nowych krajów członkowskich, w szczególności z Rumunii (standaryzowany wskaźnik 13.7/100,000 kobiet/ rok) oraz Litwy (10/100.00/rok); natomiast najlepiej sytuacja prezentuje się z Finlandii (1.1/100,000/ rok).Różnica ta spowodowana jest głównie przeprowadzaniem bądź brakiem badań przesiewowych
(źródło: http://www.aurora-project.eu/pl/web/Badania-przesiewowe-w-raku-szyjki-macicy-674)
W serwisie ForumGinekologiczne.pl staramy się również skupić na problemie jakim jest leczenie RSM. Osoby zainteresowane informacją o projekcie Aurora zapraszamy TUTAJ
Jeżeli jesteś w grupie ryzyka, nie zastanawiaj się, dołącz do projektu. Zapraszamy także do dyskusji na naszym Forum

Podsumowanie konferencji Pediatria 2012 Medforum

W dniach 8-10 listopada 2012r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle, odbyła się III Ogólnopolska Konferencja – Pediatria 2012 Medforum,  która adresowana była głównie do lekarzy pediatrów, także lekarzy rodzinnych. Organizatorem konferencji była firma Medforum wydawca m.in. serwisu społeczności edukacyjnej lekarzy ? EdukacjaMedyczna.pl oraz organizator konferencji naukowych dla lekarzy.
Celem konferencji ?Pediatria konsultacyjna ? Innowacje w pediatrii?, było zapoznanie lekarzy pediatrów i lekarzy rodzinnych z problemami ważnymi dla praktyki pediatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia chorób wieku dziecięcego.
Podczas trzydniowego spotkania odbyło się 8 sesji wykładowych i 3 warsztatowych podczas których poruszona została tematyka obejmująca aspekty z następujących działów pediatrii: alergologia, żywienie dzieci zdrowych i chorych, wakcynologii.  Dodatkowo uczestnicy mogli wziąć udział spotkaniach obejmujących takie tematy jak farmakoterapia, konsultacje oraz interpretacja wyników badań laboratoryjnych w pediatrii.
Wykładowcami podczas spotkania byli najwybitniejsi polscy lekarze i specjaliści w dziedzinie pediatrii oraz eksperci w takich dziedzinach jak: choroby zakaźne i wakcynologia, gastroenterologia, alergologia, neurologia, urologia czy psychiatria, którzy przedstawili uczestnikom aktualne standardy postępowania w przypadkach wymagających konsultacji specjalistycznej. Na poziomem merytorycznym spotkania czuwał Komitet Naukowy Konferencji, którym kierowała prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka, Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
Uczestnicy konferencji za udział we wszystkich sesjach wykładowych mogli uzyskać 15 punktów edukacyjnych izb lekarskich. Obecność lekarzy podczas poszczególnych sesji była odnotowywana za pomocą medkiosków Medforum. W wiślańskim spotkaniu pediatrów uczestniczyło ponad 250 osób.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Śląskiego Pan Adam Matusiewicz oraz Burmistrz Wisły Pan Jan Poloczek. Patronem medialnym konferencji były: serwisy ForumPediatryczne.pl i EdukacjaMedyczna.pl, wydawnictwa Pediatria Polska, OSOZ oraz Świat Medycyny i Farmacji.
Już teraz zapraszamy do uczestnictwa w konferencji pediatrycznej w 2013 roku.

Akademia Odporności w serwisie EdukacjaMedyczna.pl

Firma Medofurm, wydawca portali medycznych stworzyła w ramach serwisu społeczności edukacyjnej lekarzy EdukacjaMedyczna.pl, mini serwis dedykowany lekarzom pediatrom ? AkademiaOdpornosci.pl.

Mini serwis AkademiaOdpormnosci.pl stanowi bazę wiedzy dla pediatrów z zakresu odporności. W ramach serwisu lekarze mają bezpłatny dostęp do specjalistycznych medycznych treści obejmujący m.in. doniesienia ze świata nauki i medycyny, opisy sytuacji klinicznych nadesłane przez lekarzy oraz testy edukacyjne podnoszące wiedzę pediatrów.
Z myślą o pacjentach przygotowano dział z materiałami, które lekarze mogą pobrać i przekazać chorym osobom. Pediatrzy do dyspozycji maja również bezpłatny elektroniczny indeks leków oraz zamknięte forum dyskusyjne.
– AkademiaOdpormnosci.pl to miejsce w którym lekarze pediatrzy będą mogli znaleźć materiały na temat odporności. Wierzymy, że serwis stanie się ważną platformą edukacyjną dla pediatrów ? wyjaśnia dr n. med. Maciej Matuszczyk, Dyrektor Medyczny serwisu EdukacjaMedyczna.pl.
Kampanię informacyjną w ramach serwisu AkademiaOdpormnosci.pl prowadzi firma Gedeon Richter.

Akademia Bebilon w serwisie EdukacjaMedyczna.pl

W ramach serwisu społeczności edukacyjnej lekarzy EdukacjaMedyczna.pl, wystartował dedykowany dział edukacyjny dla lekarzy pediatrów – Akademia Bebilon. Partnerem działu jest firma Nutricia.

Pod adresem AkademiaBebilon.pl pediatrzy znajdą dział edukacyjny, który jest bazą praktycznej wiedzy z zakresu żywienia i rozwoju dzieci. W ramach Akademii Bebilon, każdy lekarz ma bezpłatny dostęp do specjalistycznych artykułów, testów edukacyjnych, opisów przypadków czy też do bazy indeksów leków. Jednym z tematów wiodących w ramach mini serwisu AkademiaBebilon.pl jest diagnostyka i leczenie alergii pokarmowej.
Dla lekarzy pediatrów przygotowano również bogaty dział związany z karmieniem piersią, w którym specjalistyczne porady tworzone są przez lekarzy dla lekarzy. W ramach działu dostępne są również poradniki wideo.
– Akademia Bebilon w ramach serwisu EdukcjaMedyczna.pl jest miejscem, w którym lekarze pediatrzy w sposób kompleksowy będą mogli poszerzać swoją wiedzę w zakresach związanych z  żywieniem i rozwojem dzieci, karmieniem piersią czy diagnostyka i leczeniem alergii pokarmowej. Zależało nam na tym aby przekazywana wiedza była prezentowana w atrakcyjny i interaktywny sposób ? wyjaśnia dr n. med. Maciej Matuszczyk, Dyrektor Medyczny serwisu EdukacjaMedyczna.pl.

Prawnicy MedicusLex w serwisie EdukacjaMedyczna.pl

Firma Medforum, właściciel serwisu społeczności lekarskiej EdukacjaMedyczna.pl nawiązała współpracę z firmą MedicusLex. W ramach współpracy, MedixusLex została partnerem merytorycznym działu ?Prawo medyczne i refundacja? w serwisie EdukacjaMedyczna.pl.

Misją MedicusLex jest zapewnienie bezpieczeństwa i specjalistycznej ochrony prawnej osobom wykonującym zawody medyczne – lekarzy, lekarzy dentystów,  lekarzy medycyny estetycznej oraz innych zawodów medycznych takich jak: psycholog, ratownik, diagnosta, fizjoterapeuta, rehabilitant oraz zawodów pokrewnych a także pozostałych zawodów leczniczych w tym związanych z branżą kosmetologiczną.
Obecność MedicusLex w serwisie EdukacjaMedyczna.pl obejmuje m.in.:
  • udzielanie nieodpłatnych porad prawniczych na forum dla lekarzy,
  • tworzenie artykułów i wiadomości związanych z tematyką prawa i medycyny,
  • bezpłatne szkolenia online z obszaru prawa medycznego.

Zapraszamy wszystkich lekarzy do bezpłatnych konsultacji z prawnikami z MedicusLex w serwisie EdukacjaMedyczna.pl.

Medforum na kanale YouTube

Firma Medforum, wydawca serwisów medycznych oraz organizator konferencji dla lekarzy i farmaceutów uruchomiła video kanał w serwisie YouTube pod adresem www.youtube.com/user/grupamedforum.
Na platformie YouTube będą zamieszczane filmy relacjonujące konferencje Medforum dla lekarzy i farmaceutów. Docelowo znajdą się również video prezentujące nowości w zakresie funkcjonalności serwisów medycznych Medforum.

– Głównym celem naszej obecności na platformie YouTube jest prezentacja naszych konferencji jako wyjątkowych spotkań specjalistów medycyny przez pryzmat wysokiego poziomu merytorycznego oraz technologicznego. Docelowo chcemy aby nasza obecność w serwisie YouTube stała się komplementarną formą komunikacji z uczestnikami naszych spotkań, użytkownikami naszych serwisów medycznych oraz z klientami ? wyjaśnia Damian Kowalczyk, Marketing & PR Manager w Medforum.

Obecnie na kanale Medforum na platformie YouTube znajdują się dwa filmy. Z czasem ilość fimów video będzie sukcesywnie powiększana.

Rozpoczęcie rejestracji na konferencje Medforum

Informujemy, że od 20 kwietnia istnieje możliwość rejestracji swojego udziału w konferencjach naukowych dla lekarzy pediatrów, urologów i onkologów oraz psychiatrów, których organizatorem jest firma Medforum.
Dodatkowo lekarze posiadający konto w serwisie EdukacjaMedyczna.pl, mogą liczyć na bardzo atrakcyjne zniżki przy rejestracji na nasze konferencje (szczegóły znajdują się na łamach serwisów konferencyjnych).
III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowej – Pediatria konsultacyjna, odbędzie się w dniach 8-10 listopada 2012 w Hotelu Gołębiewski w Wiśle. Rejestracja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem oficjalnego serwisu internetowego konferencji www.pediatria2012.medforum.pl.
Aby rozpocząć rejestrację prosimy kliknąć tutaj.
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Jesienne forum urologiczne-onkologiczne. Spotkanie odbędzie się w dniach 8-10 listopada 2012 w Hotelu Gołębiewski w Wiśle. Rejestracja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem oficjalnego serwisu internetowego konferencji www.urologiaonkologia2012.medforum.pl.
Aby rozpocząć rejestrację prosimy kliknąć tutaj.
VI Międzynarodowa Konferencja z cyklu Psychiatria Medforum. Spotkanie odbędzie się w dniach 13-15 grudnia 2012 w Hotelu Gołębiewski w Wiśle. Rejestracja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem oficjalnego serwisu internetowego konferencji www.psychiatria2011.medforum.pl.
Aby rozpocząć rejestrację prosimy kliknąć tutaj.
Zapraszamy na nasze konferencje
Zespół Organizacyjny Konferencji Medforum