Medforum w serwisach społecznościowych

Grupa Medforum, wydawca serwisów o tematyce medycznej, dołączyła do grona użytkowników serwisów społecznościowych: Facebook, Twitter oraz Blip. Na stronach profili znajdą się aktualne informacje o firmie i jej pracownikach oraz realizowanych projektach.

Profile Grupy Medforum w serwisach społecznościowych Facebook, Twitter oraz Blip dostępne będą dla wszystkich internautów. Zainteresowane osoby będą na bieżąco informowane o firmie, nowościach w jej serwisach medycznych oraz projektach. Udostępnione zostaną również  zdjęcia oraz pliki multimedialne z konferencji i szkoleń organizowanych przez Medforum.

– Coraz więcej użytkowników naszych portali medycznych oraz klientów korzysta z serwisów społecznościowych ? mówi Michał Matuszczyk, dyrektor ds. rozwoju, Medforum. Dlatego wykorzystując Facebooka oraz platformy mikroblogowe, chcemy docierać do nich z informacjami oraz naszą ofertą ? dodaje Michał Matuszczyk.

Profile Medforum w serwisach Facebook, Twitter oraz Blip dostępne są pod następującymi adresami:
Facebook
Twitter
Blip

Podsumowanie konferencji Psychiatria konsultacyjna

W dniach 10-12 grudnia br. w hotelu Gołębiewski w Wiśle, odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Temat tegorocznego spotkania dotyczył psychiatrii konsultacyjnej. Organizatorem konferencji była firma Medforum największy wydawca portali specjalistycznych o tematyce medycznej.

W ciągu trzech dni ponad 1400 lekarzy (głównie psychiatrów) dyskutowało i wymieniało doświadczenia na tematy związane z funkcjonowaniem lekarza psychiatry jako konsultanta dla innych specjalistów. Temat tegorocznej konferencji z cyklu Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii ?Psychiatria konsultacyjna?, jest próbą dyskusji na temat współpracy lekarzy psychiatrów z innymi specjalistami, którzy potrzebują wsparcia merytorycznego psychiatrów w postępowaniu diagnostycznym jak i terapeutycznym ze swoimi pacjentami. Ważnym elementem takiej współpracy jest kwestia rozliczenia takich usług. Dlatego w wiślańskim spotkaniu uczestniczyli goście m.in. z USA, Wielkiej Brytanii czy Niemiec, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

Podczas konferencji odbyło 10 sesji wykładowych i 6 warsztatowych, a relacja wybranych wystąpień zostanie zamieszczona w internecie. Prelegentami podczas grudniowego spotkania byli światowej sławy autorytety w dziedzinie psychiatrii oraz ponad 50 najlepszych polskich i zagranicznych specjalistów z tego obszaru. Głównymi tematami prelekcji i warsztatów były: psychiatria konsultacyjna w wieku rozwojowym, liaison psychiatry, komunikacja w terapii, psychiatria poza psychiatrią, psychiatria vs. specjalności somatyczne oraz psychogeriatria.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, uczestnicy za udział we wszystkich sesjach wykładowych uczestnicy konferencji mogli uzyskać 18 punktów edukacyjnych.

Prace organizacyjne i promocyjne trwały ponad rok, a nad prawidłowym przebiegiem czuwał specjalnie powołany zespół pracowników Medforum. Jednym z powodów, dla których konferencja zakończyła się sukcesem było zastosowanie technologii informatycznych oraz internetowych.

– To właśnie dzięki wprowadzeniu rejestracji uczestników na konferencję za pośrednictwem strony internetowej oraz zastosowaniu informatycznego systemu rejestracji obecności na sesjach przy pomocy tzw. infokiosków, organizacja spotkania była bardziej wydajna i efektywna ? podkreśla Michał Matuszczyk, Dyrektor ds. Rozwoju, Medforum.

– Głównym celem spotkania było z jednej strony zintegrowanie środowiska psychiatrycznego w Polsce, a z drugiej rozpoczęcie dyskusji o wypracowaniu modelu współpracy pomiędzy lekarzami psychiatrami a innymi specjalistami. Mam nadzieję, że nasza konferencja rozpocznie właśnie taką ogólnopolską dyskusję na ten temat – wyjaśnia dr n.med. Maciej Matuszczyk, pomysłodawca konferencji oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

Sukces tegorocznej konferencji potwierdza zadowolenie uczestników, wystawców oraz partnerów. Jak co roku o tej porze, organizatorzy zaczynają planować kolejną konferencję z cyklu ?Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii?. Temat przyszłorocznego spotkania, które odbędzie się w Wiśle w dniach 9-11 grudnia 2010, to ?Optymalizacja leczenia w psychiatrii?.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Wicemarszałek Senatu RP Pani Krystyna Bochenek, Marszałek Województwa Śląskiego Pan Bogusław Śmigielski, Wojewoda Śląski Pan Zygmunt Łukaszczyk oraz Burmistrz Wisły Pan Andrzej Molin.

Patronem medialnym spotkania były: serwisy Psychiatria.pl i EdukacjaMedyczna.pl, wydawnictwa Świat Medycyny i Farmacji oraz Elsevier, radio eM, telewizja TVS i TVP Katowice.

Zdjęcia z konferencji dostępne są na blogu firmowym Medforum pod adresem blog.medforum.pl

Ogólnopolska Konferencja Neurologiczna – Nowoczesna diagnostyka w neurologii

W dniach 14-16 stycznia 2010r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle, odbędzie się jedno z najważniejszych spotkań lekarzy neurologów w Polsce – Ogólnopolska Konferencja Neurologiczna – ?Nowoczesna diagnostyka w neurologii?.

Podczas styczniowej konferencji, ponad 700 lekarzy neurologów zapozna się z najnowszymi informacjami i doniesieniami związanymi z chorobą Parkinsona, zawrotami głowy, padaczką oraz stwardnieniem rozsianym. Na choroby układu nerwowego choruje coraz więcej Polaków dlatego tematyka konferencji będzie koncentrowała się wokół tych schorzeń.

– Spotkanie lekarzy neurologów ma na celu prezentację najnowszych doniesień związanych z chorobami centralnego układu nerwowego. Wierzę, że konferencja będzie miejscem wymiany doświadczeń i spostrzeżeń związanych z diagnozą i leczeniem choroby  Parkinsona, zawrotami głowy, padaczką oraz stwardnieniem rozsianym – wyjaśnia dr n.med. Maciej Matuszczyk, pomysłodawca konferencji oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

Podczas trzydniowego spotkania zaplanowano 10 sesji wykładowych i 5 warsztatowych, a relacja wybranych wystąpień będzie umieszczona w internecie. Komfort oraz wysoki poziom współpracy wykładowcy z uczestnikami zapewni duża liczba warsztatów, które będą się odbywać w małych grupach. Prelegentami podczas styczniowej konferencji będą najlepsi polscy specjaliści z zakresu neurologii.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, uczestnicy za udział we wszystkich sesjach wykładowych będą mogli uzyskać 18 punktów edukacyjnych.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Wicemarszałek Senatu RP Pani Krystyna Bochenek, Marszałek Województwa Śląskiego Pan Bogusław Śmigielski, Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Konstanty Radziwiłł oraz Burmistrz Wisły Pan Andrzej Molin.

Patronem medialnym spotkania są: serwisy ForumNeurologiczne.pl i EdukacjaMedyczna.pl, wydawnictwa Świat Medycyny i Farmacji oraz Lekarz, radio eM, telewizja TVS i TVP Katowice.

Organizatorem konferencji jest firma Medforum – największy wydawca portali specjalistycznych o tematyce medycznej w Polsce.

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie: www.neurologia2010.medforum.pl

III Międzynarodowa Konferencja Psychiatryczna – Psychiatria konsultacyjna

W dniach 10-12 grudnia br. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle, odbędzie się największe spotkanie lekarzy psychiatrów – III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Tematem przewodnim trzydniowego spotkania będzie ?Psychiatria konsultacyjna”.

Podczas tegorocznej konferencji, ponad 1400 lekarzy psychiatrów będzie dyskutować i wymieniać doświadczenia na tematy związane z funkcjonowaniem lekarza psychiatry jako konsultanta dla innych specjalistów. Coraz częściej lekarze specjaliści dostrzegają znaczenie psychiatrii jako istotnego elementu w diagnozie i leczeniu chorób somatycznych. Konferencja „Psychiatria konsultacyjna” jest pierwszą próbą dyskusji na temat współpracy lekarzy psychiatrów z innymi specjalistami, którzy potrzebują wsparcia merytorycznego psychiatrów w postępowaniu diagnostycznym jak i terapeutycznym ze swoimi pacjentami.

Ważnym zagadnieniem w kontekście współdziałania lekarzy psychiatrów z innymi specjalistami, jest aspekt związany z rozliczeniem finansowym takiej współpracy. Specjalnie zaproszeni goście ze Stanów Zjednoczonych i Niemiec będą w czasie konferencji dzielić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

– Głównym celem spotkania jest z jednej strony zintegrowanie środowiska psychiatrycznego w Polsce, a z drugiej rozpoczęcie dyskusji o wypracowaniu modelu współpracy pomiędzy lekarzami psychiatrami a innymi specjalistami – wyjaśnia dr n.med. Maciej Matuszczyk, pomysłodawca konferencji oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

Podczas trzydniowego spotkania zaplanowano 10 sesji wykładowych i 6 warsztatowych, a relacja wybranych wystąpień będzie umieszczona w internecie. Prelegentami podczas  grudniowej konferencji będą światowej sławy autorytety w dziedzinie psychiatrii oraz blisko 40 najlepszych polskich i zagranicznych specjalistów z tego obszaru.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, uczestnicy  za udział we wszystkich sesjach wykładowych będą mogli uzyskać 18 punktów edukacyjnych.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Wicemarszałek Senatu RP Pani Krystyna Bochenek, Marszałek Województwa Śląskiego Pan Bogusław Śmigielski, Wojewoda Śląski Pan Zygmunt Łukaszczyk oraz Burmistrz Wisły Pan Andrzej Molin

Patronem medialnym spotkania są: serwis Psychiatria.pl i EdukacjaMedyczna.pl, wydawnictwa Świat Medycyny i Farmacji oraz Elsevier, radio eM, telewizja TVS i TVP Katowice.

Organizatorem konferencji jest firma Medforum – największy wydawca portali specjalistycznych o tematyce medycznej w Polsce.

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie: www.wisla.psychiatria.pl

Nowe wersje portali medycznych Grupy Medforum

Firma Medforum największy wydawca portali medycznych w Polsce, przeprowadziła całkowitą rewitalizację swoich serwisów. Platformy poza atrakcyjnym wyglądem zyskały również nową funkcjonalność obejmującą m.in. moduł społecznościowy oraz grupy tematyczne.

Serwisy medyczne Psychiatria.pl, ForumNeurologiczne.pl, ForumGinekologiczne.pl, ForumPediatryczne.pl, ForumDermatologiczne.pl wyróżniają się jasno sprecyzowanym profilem tematycznym (psychiatria, neurologia, pediatria, ginekologia, dermatologia). Głównymi odbiorcami treści w portalach są pacjenci i ich rodziny oraz lekarze, którzy mają dostęp do specjalistycznych porad i materiałów tylko po zalogowaniu i weryfikacji.

– Ponad 750 tys. użytkowników naszych portali otrzymało bezpłatny dostęp do innowacyjnych platform internetowych, na których w sposób intuicyjny prezentowane są treści medyczne wraz z elementami społecznościowymi ? wyjaśnia Michał Matuszczyk, Dyrektor ds. Rozwoju Medforum.

Każdy zarejestrowany użytkownik serwisów otrzymuje dostęp do narzędzi społecznościowych np.: tworzenie własnego profilu, zawieranie znajomości, prowadzenie dyskusji na wybrane tematy w ramach otwartych i zamkniętych grup tematycznych. Dodatkowo internauci mogą dodawać adresy palcówek medycznych oraz informacje o wydarzeniach skierowanych do lekarzy jaki i pacjentów.

– Wszystkie specjalistyczne treści medyczne w serwisach Medforum są tworzone przez specjalistów i osoby związane zawodowo ze służbą zdrowia. Dzięki temu portale zapewniają swoim użytkownikom wysoką jakość merytoryczną i redaktorską ? mówi Maciej Matuszczyk, Dyrektor Medyczny Medforum. Inną bardzo ważną cechą naszych serwisów jest wyraźny podział na treści tworzone z myślą o lekarzach oraz pacjentach i ich rodzinach – dodaje Maciej Matuszczyk.

Prace projektowe nad serwisami trwały około 6 miesięcy. Produkty w ciągu najbliższych miesięcy będą rozwijane poprzez implementacje nowej funkcjonalność. Przy tworzeniu nowych portali Medforum wykorzystano wiele narzędzi poprawiających użyteczność oraz optymalizację SEO.

Medforum patronem medialnym Lubelskich Targów Medycznych LUBMED 2009

Firma Medforum objęła patronat medialny nad Lubelskimi Targami Medycznymi LUBMED 2009, które odbędą się w dniach 9-10 października na terenie Centrum Targowo-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Lubelskich S.A.

Jesienne targi medyczne są pierwszą tego typu imprezą skierowaną do producentów i odbiorców szeroko rozumianej branży medycznej, której celem jest zapoznanie odwiedzających z Polski, Ukrainy i Białorusi z najnowszymi produktami oferowanymi na rynku polskim.

Rosnąca konkurencja na rynku medycznym oraz nieustający postęp i rozwój wiedzy medycznej wymuszają inwestycje w sprzęt i aparaturę medyczną w publicznych jak i prywatnych ośrodkach medycznych. Targi medyczne LUBMED 2009 umożliwiają promocję produktów, poszerzania wiedzy oraz dotarcie z ofertą handlową do zainteresowanych podmiotów.

– Lubelskie Targi Medyczne LUBMED 2009 są jednym z najważniejszych wydarzeń dla branży związanej z produktami i usługami medycznymi. Zawsze chętnie patronujemy takim spotkaniom ponieważ są one okazją do wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania najnowszych osiągnięć w zakresie sprzętu i aparatury medycznej  – wyjaśnia Damian Kowalczyk, Marketing & PR Manager w Medforum Sp. z o.o.

Dodatkowo oprócz prezentacji oferty handlowej, osoby zarządzające placówkami medycznymi będą mogły wziąć udział w konferencjach tematycznych i szkoleniach dla kadry menedżerskiej i lekarzy.

ForumDermatologiczne.pl patronem medialnym międzynarodowej konferencji naukowej

Portal medyczny ForumDermatologiczne.pl objął patronat medialny nad IX Międzynarodowym Kongresem Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, który odbędzie się w dniach 26-27 września 2009 roku w Warszawie. Spotkanie jak co roku zgromadzi autorytety z dziedziny medycyny estetycznej i anti – aging oraz dziedzin im pokrewnych: kosmetologii, flebologii i chirurgii plastycznej.

Kongres, któremu wsparcia medialnego udziela ForumDermatologiczne.pl – jeden z  największych portali medycznych z zakresu dermatologii i kosmetologii, będzie poświęcony tematyce związanej z korekcją, terapią, jak i diagnostyką defektów estetycznych oraz szeroko pojętej medycyny anti ? aging. Swój udział potwierdziło już blisko 1000 lekarzy dermatologów, kosmetologów oraz osób związanych z tematyką medycyny estetycznej.

? IX Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging jest jednym z najważniejszych wydarzeń dla środowiska związanego z medycyną estetyczną. Jako patron medialny kongresu, docieramy z informacją o wydarzeniu do kilkuset lekarzy dermatologów. Zależy nam na promowaniu tego typu spotkań, gdyż stanowią one doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i dzielenia się wizją rozwoju tej gałęzi medycyny ? mówi Damian Kowalczyk, Marketing & PR Manager Medforum Sp. z o.o.,  właściciela serwisu ForumDermatologiczne.pl.

Możliwość wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy o różnych technikach i nowościach z zakresu medycyny estetycznej, zyskuje w Polsce i na świecie coraz większe zainteresowanie. Patronowanie przedsięwzięciom takim jak IX Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging wynika z przyjętej i realizowanej strategii rozwoju portali medycznych Grupy Medforum, które wykorzystując swój potencjał informacyjny, docierają do użytkowników z informacją o najważniejszych wydarzeniach z zakresu medycyny.

Grupa Medforum wysoko w kategorii Zdrowie i medycyna

Według majowych wyników standardu badania polskiego internetu ?Megapanel PBI/Gemius?, Grupa Medforum w nowym zestawianiu ?Zdrowie i medycyna? uplasowała się  na 3 pozycji, wyprzedzając między innymi Grupę Wirtualna Polska ? Zdrowie i Medycyna (5 pozycja) oraz Grupę Gazeta.pl ? Zdrowie i Medycyna (12 pozycja). Powstanie nowych kategorii jest efektem wprowadzonych zmian, które objęły badanie.

– Utworzenie kategorii ?Zdrowie i medycyna? potwierdza rosnącą rolę informacji specjalistycznej w internecie. Lekarze i pacjenci coraz częściej korzystają z zasobów serwisów medycznych w celu wymiany doświadczeń, opinii dotyczących diagnozy, leczenia oraz profilaktyki – mówi Michał Matuszczyk, Dyrektor ds. Rozwoju Medforum. To nie przepadek, że serwisy czołowej dwudziestki w zestawieniu, odwiedziło w sumie ponad 9 800 000 użytkowników, którzy wygenerowali ponad 48 730 000 odsłon ? dodaje Michał Matuszczyk.

– Poziom wiedzy pacjentów na temat ich dolegliwości konsekwentnie wzrasta. Lekarze coraz częściej przyznają, że spotykają się w gabinetach z tzw. ?świadomymi pacjentami?, którzy rozmawiają ze specjalistą w sposób zorientowany co do swoich dolegliwości oraz ich leczenia. Pierwszym źródłem wiedzy, na temat swojej choroby, z którego korzystają pacjenci jest właśnie internet ? mówi dr n.med Maciej Matuszczyk, Dyrektor  Medyczny Medforum.

Informacja medyczna ze względu na swój wysoki poziom merytoryczny jest często dostępna w sposób ograniczony na przykład odpłatnie. Serwisy Grupy Medforum, których redakcje stanowią pracownicy naukowi wielu szpitali i klinik w Polsce,  jako nieliczne udostępniają bezpłatny dostęp do swoich zasób obejmujących blisko 22 000 treści o charakterze medycznym (artykuły, wiadomości, porady). Każdy z portali Grupy poświęcony jest jednej specjalności medycznej (psychiatria, neurologia, dermatologia, pediatria, ginekologia), co wyróżnia je z pośród innych serwisów medycznych.

Przedstawiciele Medforum prelegentami na konferencji

Podczas konferencji ?Skuteczne wykorzystanie internetu w branży farmaceutycznej?, profesjonaliści z obszaru e-marketingu, zaprezentują narzędzia marketingu interaktywnego wykorzystywane w sektorze farmaceutycznym. Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele firmy Medforum – Michał Matuszczyk, Dyrektor ds. Rozwoju oraz Maciej Matuszczyk, Dyrektor Medyczny Medforum. Przedmiotem ich wystąpienie będzie prezentacja efektów kampanii online produktów farmaceutycznych, realizowanych w serwisach Grupy Medforum, które doprowadziły do osiągnięcia celów marketingowych.

Organizatorem III edycji konferencji ?Skuteczne wykorzystanie internetu w branży farmaceutycznej? jest Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Tegoroczne spotkanie skupi przedstawicieli branży internetowej, których działalność koncentruje się na świadczeniu usług dla firm z sektora farmaceutycznego oraz przedstawicieli branży farmaceutycznej i medycznej. Planowane spotkanie odbędzie się 30 listopada 009 w Radisson SAS Centrum Hotel w Warszawie.

Firma Medforum jest patronatem branżowym konferencji ?Skuteczne wykorzystanie internetu w branży farmaceutycznej?.

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w naszych wykładach.

Współpraca Medforum z Medycyną Praktyczną w zakresie neurologii

Grupa Medforum nawiązała współpracę z wydawnictwem Medycyna Praktyczna, której przedmiotem jest wzajemna promocja medycznych mediów z obszaru neurologii – serwisu specjalistycznego ForumNeurologiczne.pl oraz czasopisma Medycyna Praktyczna ?Neurology?.

Obopólna kampania reklamowa realizowana będzie w serwisie ForumNeurologiczne.pl oraz na łamach czasopisma Medycyna Praktyczna ?Neurolgy? do końca 2009 roku, a jej głównymi odbiorcami są lekarze neurolodzy. Kampania ma charakter wizerunkowy, a jej celem jest kreowanie i wzmocnienie wizerunku obu mediów z tego samego obszaru tematycznego  – neurologii – pośród lekarzy neurologów oraz osób związanych zawodowo z tą dziedziną medycyny.

Współpraca Medforum z Medycyną Praktyczną w zakresie wzajemnej promocji mediów medycznych z obszaru internetu i prasy trawa już blisko dwa lata. W tym czasie zrealizowano obopólne kampanie wizerunkowe serwisów medycznych Grupy Medforum oraz czasopism Medycyny Praktycznej z dziedziny psychiatrii i ginekologii.

ForumNeurologiczne.pl jest jedynym portalem medycznym w Polsce skierowanym wyłącznie do lekarzy neurologów oraz pacjentów i ich rodzin, na łamach którego użytkownicy znajdują specjalistyczne informacje medyczne związane z diagnozą i leczeniem schorzeń neurologicznych.

Czasopismo Medycyna Praktyczna ?Neurolgy? jest jednym z najważniejszych periodyków specjalistycznych na świecie skierowanych do lekarzy neurologów oraz osób związanych zawodowo z tematyką neurologii.