Startuje ogólnopolska kampania prasowo-internetowa „Kobiece zdrowie w centrum uwagi”

Już dziś, 10 czerwca startuje kampania prasowo-internetowa „Kobiece zdrowie w centrum uwagi”. Jej organizatorem jest wydawnictwo Medical Media Solutions. Projekt powstał przy wsparciu merytorycznym wielu cenionych ekspertów, organizacji oraz fundacji.

Kampania „Kobiece Zdrowie w centrum uwagi” jest ważnym medium za pomocą, którego podsumowujemy stan obecny, sukcesy i najpilniejsze problemy oraz wskazujemy jakie są najlepsze rozwiązania, które pozwalają na lepszą profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób, które dotyczą kobiet.

Na okładce tytułu wystąpił prof. Lubomir Bodnar z Centrum Onkologii w Olsztynie. W swoim materiale wspólnie z dr Małgorzatą Stawicką-Niełacną przedstawili temat raka jajnika u pacjentek z mutacją w genie BRCA.

W artykule wprowadzającym dr Grażyna Cholewińska z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie ukazał znaczenie badań pod kątem nosicielstwa wirusa HIV u kobiet w ciąży.

Więcej na temat kampanii znajdziecie na stronie patrona medialnego ForumGinekologiczne.pl